30 Μαΐου 2009

Η δικαιοσύνη πάσχει, snafu

Παραλυσία στη Δικαιοσύνη
Για τις «τηλεδιασκέψεις» και την παροχή τηλεφωνικής ψήφου, ο κ. Παναγιωτόπουλος ξεκαθαρίζει ότι στο ΣτΕ «οι διασκέψεις για τη λήψη μιας απόφασης γίνονται πάντοτε ενώπιον όλων των μελών που ήταν στην έδρα και εάν ένας απουσιάζει, για οποιονδήποτε λόγο, η διάσκεψη ματαιώνεται και διεξάγεται άλλη ημέρα».

Ανέφερε χαρακτηριστικά, μάλιστα, ένα πρόσφατο παράδειγμα που αφορά την πολυσυζητημένη υπόθεση της χρήσης των καμερών κατά τις διαδηλώσεις εργαζομένων και τους λόγους που οδήγησαν στην καθυστέρηση λήψης απόφασης. «Τον Ιανουάριο του 2007 συζητήθηκε ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ, αλλά από τον Φεβρουάριο του ιδίου έτους ο συνάδελφος Νικόλαος Ντούβας -είπε- έτυχε αναρρωτικών αδειών συνεχώς μέχρι τον Νοέμβριο του 2007, που ο Θεός τον πήρε κοντά του. Συνέπεια αυτού ήταν να καθυστερήσει η διάσκεψη, να μην γίνει τελικά και γι’ αυτό η υπόθεση αυτή οδηγήθηκε σε συζήτηση η οποία θα διεξαχθεί στις 11 Ιανουαρίου του 2008».
Sweet Justice
Consider this scenario: A justice sustains a serious stroke, which results in difficulty with concentration, trouble with spoken and written language, and repeated episodes of confusion. However, even in the face of severely deteriorating mental health, the justice refuses to retire because his successor will be appointed by a president from the other side of the ideological spectrum. Worried, the other justices, save one, secretly band together and strip his powers; they delay hearing any cases in which the ill justice might hold the swing vote. The dissenting justice accuses the rest of unconstitutionally impeaching a fellow justice.

That's precisely what happened in 1974, when Justice William O. Douglas had a stroke. In a 2000 article titled "Mental Decrepitude on the U.S. Supreme Court," David Garrow reviewed 15 similar cases of justices who continued to serve on the high court while demented, addicted to drugs, or otherwise mentally incapacitated. Most recently, in 2004 Susan Okie argued in the New England Journal of Medicine that then-Chief Justice William Rehnquist was less-than-forthcoming about his deadly thyroid cancer, which may have compromised his judicial abilities.

The fundamental problem is that the Supreme Court is entirely self-governing, unlike any other governmental body. The president is subject to the 25th Amendment, which provides a clear procedure to remove him from office should he become unable to "discharge the powers and duties" assigned. Since 1980, federal judges must answer to complaints charging them with being too ill to make decisions—but the Supreme Court is immune from that law.

Δεν υπάρχουν σχόλια: