05 Σεπτεμβρίου 2010

Τι μπορώ να αγοράσω με 650 δραχμές



(σήμερα εννοεί το 1979)

Δεν υπάρχουν σχόλια: