13 Μαρτίου 2014

Γκολ από το τηλέφωνο

Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, Απογευματινή Φεβρουάριος 1980
Σήμερα τον όρο πιστώνεται ο Μανώλης Μαυρομάτης. Και, σε αρμονία με τον μοναδικό νόμο μαυροματικής θερμοδυναμικής, μπορεί να σημαίνει και το αντίθετο.

11 Μαρτίου 2014

Πάλης ξεκίνημα, νέοι αγώνες


L'islam révolutionnaire by Ilich Ramirez Sanchez (Carlos) et al.