16 Οκτωβρίου 2014

Ο κύριος Ιωάννου

αισθάνεται καλύτερα

Τα Νέα, Μάρτιος 1959

Το χρέος

Αναπτύσσοντας τις αντιλήψεις του, ο Γκούντλαχ έφθασε μέχρι του σημείου να διακηρύξη ότι η εκμηδένισις των ανθρώπων με την βοήθεια των ατομικών όπλων εξ ονόματος των μεγάλων «καθολικών αξιών» αποτελεί την «εκπλήρωσι του χρέους έναντι του Θεού».
 ..
Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε, ότι ο πόλεμος κρίνει τις γενικές τύχες ενός λαού, που συμμετέχει σ' αυτόν. Για τον λόγο αυτόν δεν μπορούμε να μιλάμε για «υπεύθυνους στρατιώτες» και για «ανεύθυνον ειρηνικό πληθυσμό«. Ο πόλεμος γίνεται για όλους και, συνεπώς, όλοι έχουν τις ζημίες και τα κέρδη τους απ' αυτόν.

Τα Νλα, Μάρτιος 1959