22 Νοεμβρίου 2014

Περιεπάτει εις την πλαζ με γυναίκας






Μακεδονία, Ιούνιος 1963

09 Νοεμβρίου 2014

06 Νοεμβρίου 2014

Τα «Κώμικς», που δεν είνε καθόλου κωμικά

αλλά ασχολούνται με διαφόρους φρικαλεότητας, συνταράσσουν όλοκληρον την Αγγλίαν