25 Μαρτίου 2008

Dans le port d' Arkhangelsk


Pavlenko was imprisoned in a labor camp in Salekhard, within the Arctic Circle. A good dancer, she became a member of the Salekhard labor camp's music and dance theater. Upon her release in 1953, she returned to Arkhangelsk to fetch her daughter, Bella, and Rowgraft's picture hidden behind the wallpaper. The people living in her apartment had found it and preserved it, Pavlenko said.

Love, War And Spies At the Interclub από την Svetlana Osadchuk (σχετικό, Patrons Say Interclubs Were Not Brothels)

24 Μαρτίου 2008

Περισσότερα πορνοστατιστικά

Η αποδοχή σεξουαλικών συμπεριφορών, με 1 για καθόλου και 10 για εντελώς δικαιολογημένη.

Η Ελλάδα, σε πείσμα των εκατέρωθεν πεπεισμένων (δε μου κάνει καρδιά να γράψω φανατικών), δείχνει να τα καταφέρνει αρκετά συμπαθητικά. Νομίζω πως αυτό που μετράει δεν είναι τόσο το σκορ όσο η κατάταξη.

Από το World Values Survey.

Θα υπάρξουν συνέπειες, υποθέτω.


Justifiable: homosexuality
Mean Standard Deviation
Hungary 1,45 1,527
Albania 1,48 1,29
Serbia and Montenegro 1,72 1,73
Lithuania 1,88 1,975
Latvia 1,9 1,996
Romania 1,91 2,143
Macedonia, Republic of 1,93 2,051
Bosnia and Herzegovina 1,98 1,948
Russian Federation 2,2 2,23
Republic of Moldova 2,32 2,295
Ukraine 2,35 2,457
Croatia 2,41 2,587
Malta 2,58 2,372
Bulgaria 2,6 2,484
Poland 2,9 2,881
Belarus 2,91 2,891
Estonia 2,98 2,81
Portugal 3,19 2,555
Northern Ireland 4,03 3,245
Ireland 4,27 3,166
Slovenia 4,62 3,684
Italy 4,83 3,248
Great Britain 4,89 3,124
Slovakia 4,91 3,219
Finland 4,94 3,427
Greece 4,95 3,137
France 5,27 3,162
Austria 5,36 3,518
Belgium 5,4 3,37
Germany 5,44 3,265
Czech Republic 5,47 3,555
Spain 5,85 3,215
Luxembourg 5,9 3,335
Denmark 6,59 3,6
Iceland 7,19 3,171
Sweden 7,65 3,071
Netherlands 7,82 2,813
Total 4,04 3,391

Justifiable: prostitution
BASE=47651 Mean Standard Deviation
Weight [with split ups]
Albania 1,41 1,074
Macedonia, Republic of 1,6 1,603
Croatia 1,62 1,836
Bosnia and Herzegovina 1,69 1,526
Serbia and Montenegro 1,72 1,664
Ukraine 2,05 1,913
Northern Ireland 2,1 2,06
Romania 2,18 2,404
Russian Federation 2,3 2,069
Lithuania 2,35 2,312
Italy 2,4 2,06
Ireland 2,54 2,177
Republic of Moldova 2,61 2,595
Czech Republic 2,83 2,234
Iceland 2,83 2,38
Belarus 2,97 2,583
Greece 3,11 2,494
Finland 3,2 2,744
Slovenia 3,31 2,949
Luxembourg 3,39 2,868
Great Britain 3,42 2,634
Germany 3,99 3,095
Spain 4 2,786
Austria 4,06 3,126
Total 2,71 2,499

Justifiable: abortion
BASE=47651 Mean Standard Deviation
Weight [with split ups]
Malta 1,33 1,108
Ireland 2,83 2,432
Northern Ireland 3,08 2,587
Republic of Moldova 3,61 2,789
Croatia 3,62 3,004
Poland 3,62 2,965
Latvia 3,77 2,744
Bosnia and Herzegovina 3,81 2,673
Portugal 3,81 2,812
Macedonia, Republic of 3,82 2,913
Ukraine 3,83 2,63
Lithuania 3,87 2,679
Albania 3,88 2,361
Romania 3,91 3,039
Hungary 3,92 2,772
Italy 4,04 2,749
Serbia and Montenegro 4,28 2,745
Belgium 4,29 2,904
Slovakia 4,49 2,977
Estonia 4,53 2,679
Great Britain 4,54 2,869
Spain 4,61 3,085
Austria 4,67 3,08
Russian Federation 4,78 2,544
Bulgaria 4,94 2,888
Germany 4,97 3,115
Greece 5 2,843
Belarus 5,18 2,857
Luxembourg 5,2 2,957
Iceland 5,33 2,708
Finland 5,42 2,836
Netherlands 5,47 2,936
Czech Republic 5,51 2,868
France 5,64 2,817
Slovenia 6,19 3,346
Denmark 6,84 3,24
Sweden 7,38 2,721
Total 4,53 2,999

Justifiable: adultery
BASE=47651 Mean Standard Deviation
Weight [with split ups]
Malta 1,11 0,548
Iceland 1,47 1,149
Northern Ireland 1,79 1,67
Ireland 1,82 1,634
Poland 1,94 1,721
Romania 1,98 1,984
Denmark 2,1 2,027
Hungary 2,1 1,944
Great Britain 2,31 1,903
Lithuania 2,34 2,084
Finland 2,36 2,074
Sweden 2,38 1,928
Austria 2,44 1,992
Portugal 2,47 2,256
Croatia 2,48 2,329
Luxembourg 2,48 2,233
Spain 2,48 2,153
Ukraine 2,49 2,171
Belgium 2,55 2,172
Netherlands 2,65 2,063
Russian Federation 2,65 2,139
Italy 2,75 2,268
Czech Republic 2,81 2,085
Germany 2,88 2,249
Greece 2,95 2,346
Latvia 3,04 2,499
Slovakia 3,19 2,459
Belarus 3,3 2,525
Estonia 3,33 2,422
Bulgaria 3,37 2,577
Slovenia 3,47 2,863
France 3,52 2,549
Total 2,57 2,214

Justifiable: having casual sex
BASE=47651 Mean Standard Deviation
Weight [with split ups]
Malta 1,13 0,68
Romania 2 2,087
Poland 2,35 2,241
Latvia 2,36 2,083
Lithuania 2,41 2,12
Croatia 2,6 2,592
Ireland 2,66 2,35
Belgium 2,69 2,388
Hungary 2,74 2,58
Portugal 2,76 2,38
Bulgaria 2,77 2,428
Ukraine 2,77 2,326
Russian Federation 2,84 2,253
Czech Republic 2,91 2,288
Austria 3,05 2,628
Italy 3,07 2,582
Germany 3,08 2,502
Estonia 3,09 2,448
Northern Ireland 3,18 2,844
Slovakia 3,24 2,538
Great Britain 3,44 2,611
Luxembourg 3,5 2,899
Denmark 3,69 3,265
Finland 3,75 2,885
Netherlands 3,76 3,023
Belarus 3,89 2,695
France 3,91 2,862
Spain 3,92 2,892
Slovenia 4,08 3,15
Greece 4,62 2,853
Sweden 4,8 3,281
Iceland 4,97 2,903
Total 3,16 2,68

Justifiable: sex under the legal age of consent
BASE=47651 Mean Standard Deviation
Weight [with split ups]
Luxembourg 1,37 1,335
Ireland 1,47 1,373
Czech Republic 1,56 1,35
Northern Ireland 1,73 1,71
Lithuania 1,87 1,823
Great Britain 1,96 1,758
Belarus 2,07 2,003
Croatia 2,09 2,345
Germany 2,32 2,413
Austria 2,4 2,41
Russian Federation 2,66 2,342
Ukraine 2,74 2,448
Finland 3,31 2,748
Greece 5,43 3,183
Slovenia 5,78 3,379
Total 2,53 2,535

20 Μαρτίου 2008

Πρωτοβουλία μπλόγκερ για να ζητήσει συγνώμη η ΔΙΣ

Στο ρόλο του Σπυρου ο Άνθιμος, πόλισμαν εγώ.
Διάδωσέ το (με το συμπάθειο).

19 Μαρτίου 2008

Ελληνικά πορνοστατιστικά

Churches give answers: moral problems

BASE=1142
Weight [with split ups]
Total Male Female
No 57,0 58,7 55,8
Yes 43,0 41,3 44,2
Total 1045 (100%) 436 (100%) 609 (100%)

Churches give answers: the problems of family life

BASE=1142
Weight [with split ups]
Total Male Female
No 69,6 69,6 69,6
Yes 30,4 30,4 30,4
Total 1033 (100%) 431 (100%) 602 (100%)

Και τώρα τα ωραία

Justifiable: adultery

BASE=1142
Weight [with split ups]
Total Male Female
Never justifiable 43,1 34,8 49,1
2 13,4 13,0 13,7
3 10,3 12,1 9,1
4 6,2 7,0 5,6
5 12,3 13,2 11,6
6 5,2 7,0 3,8
7 3,7 4,6 3,0
8 2,5 3,5 1,7
9 1,7 2,4 1,1
Always justifiable 1,7 2,2 1,3
Total 1083 (100%) 454 (100%) 629 (100%)
Base 1083 454 629
Mean 2,95 3,38 2,65
Standard Deviation 2,347 2,489 2,189

Justifiable: having casual sex

BASE=1142
Weight [with split ups]
Total Male Female
Never justifiable 21,4 16,3 25,1
2 8,1 7,5 8,5
3 11,2 9,9 12,1
4 8,0 7,7 8,2
5 15,2 16,7 14,1
6 7,7 7,3 8,0
7 8,4 8,1 8,5
8 8,8 10,4 7,7
9 4,6 6,4 3,4
Always justifiable 6,6 9,7 4,3
Total 1076 (100%) 454 (100%) 622 (100%)
Base 1076 454 622
Mean 4,62 5,13 4,25
Standard Deviation 2,853 2,921 2,746

Justifiable: sex under the legal age of consent

BASE=1142
Weight [with split ups]
Total Male Female
Never justifiable 19,6 15,1 23,0
2 6,4 6,4 6,3
3 6,6 6,0 7,1
4 6,6 5,3 7,6
5 12,2 13,3 11,3
6 6,1 6,2 6,0
7 9,3 10,0 8,7
8 10,9 11,5 10,5
9 8,0 8,0 7,9
Always justifiable 14,3 18,2 11,5
Total 1069 (100%) 451 (100%) 618 (100%)
Base 1069 451 618
Mean 5,43 5,87 5,11
Standard Deviation 3,184 3,143 3,179

Δηλαδή η μοιχεία είναι μεγαλύτερο ταμπού από το σεξ χωρίς ρομάντζο, που απολύτως φυσιολογικά είναι μεγαλύτερο ταμπού από σεξ ανηλίκων, φαντάζομαι συνοδεία του ρομάντζο που επιτάσσει η ηλικία.

Compatriots do: having casual sex

BASE=1142
Weight [with split ups]
Total Male Female
Almost all 14,8 17,1 13,3
Many 53,7 53,6 53,8
Some 30,3 28,9 31,4
Almost none 1,1 0,4 1,6
Total 1098 (100%) 457 (100%) 641 (100%)

Marriage is an out-dated institution

BASE=1142
Weight [with split ups]
Total Male Female
Disagree 84,3 83,4 84,9
Agree 15,7 16,6 15,1
Total 1068 (100%) 452 (100%) 616 (100%)

Important for succesful marriage: Happy sexual relationship

BASE=1142
Weight [with split ups]
Total Male Female
Very 82,4 80,5 83,7
Rather 14,9 15,6 14,3
Not very 2,7 3,8 2,0
Total 1129 (100%) 473 (100%) 656 (100%)

Abortion if not wanting more children

BASE=1142
Weight [with split ups]
Total Male Female
Disapprove 45,0 45,4 44,8
Approve 55,0 54,6 55,2
Total 1039 (100%) 438 (100%) 601 (100%)

World Values Survey

Θέλει (δηλαδή εγώ χρειάστηκα) ένα μικρό διάστημα προσαρμογλης στη χρήση, αλλά χαλάλι του. Πολύ ωραία η δυνατότητα να αντιπαραβάλλεις χώρες. Να τι εννοώ:

Justifiable: having casual sex

Total
BASE=2165
Weight [with split ups]
TOTAL Denmark [1999] Greece [1999]
Never justifiable 33,3 46,3 21,4
2 8,5 9,0 8,1
3 8,3 5,1 11,2
4 5,1 2,0 8,0
5 13,7 12,0 15,2
6 5,5 3,1 7,7
7 6,1 3,6 8,4
8 6,6 4,1 8,8
9 4,3 3,9 4,6
Always justifiable 8,7 11,1 6,6
Total 2059 (100%) 983 (100%) 1076 (100%)
Base 2059 983 1076
Media 4,18 3,69 4,62
Desv.Típica 3,091 3,265 2,853
Male
BASE=2165
Weight [with split ups]
TOTAL Denmark [1999] Greece [1999]
Never justifiable 28,9 40,8 16,3
2 8,7 9,8 7,5
3 7,1 4,4 9,9
4 4,9 2,3 7,7
5 14,8 12,9 16,7
6 5,7 4,2 7,3
7 6,3 4,6 8,1
8 7,5 4,8 10,4
9 5,2 4,2 6,4
Always justifiable 10,9 12,1 9,7
Total 934 (100%) 480 (100%) 454 (100%)
Base 934 480 454
Media 4,56 4,01 5,13
Desv.Típica 3,179 3,317 2,921
Female
BASE=2165
Weight [with split ups]
TOTAL Denmark [1999] Greece [1999]
Never justifiable 36,9 51,5 25,1
2 8,4 8,2 8,5
3 9,2 5,8 12,1
4 5,3 1,8 8,2
5 12,8 11,1 14,1
6 5,3 2,0 8,0
7 5,9 2,6 8,5
8 5,8 3,4 7,7
9 3,5 3,6 3,4
Always justifiable 6,9 10,1 4,3
Total 1125 (100%) 503 (100%) 622 (100%)
Base 1125 503 622
Media 3,86 3,39 4,25
Desv.Típica 2,982 3,189 2,746