15 Μαρτίου 2008

The Texas Alarm Clock Massacre


Improved Device for Waking Persons from Sleep, patented in 1882 by Samuel Applegate. Στη συσκευασία περιέχεται αξεσουάρ δώρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: