09 Μαρτίου 2008

Ημιπολύτιμοι Λίθοι

Ανακάλυψα πρόσφατα το ορυχείο (An idler's miscellany of compendious amusements) και έχω παγιδευτεί μέσα του.

The Shark Arm Affair, The Crawfordsville Monster, "An Account of a Wild Man", "Horrible! — Most Horrible!", Literary Reunions και άλλα. Τιμαί λογικαί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: