26 Μαρτίου 2015

400 γενειοφόροι αλήται και νεαι ανυπόδητοι επεδίδοντο εις όργια σεξουαλικά

ενηγκαλισμένοι εις την πίσταν, υπό τους ήχους τζαζ, γυμνόποδες και ρυπαροί, κοντά παντελόνια, με μια λέξη «Μπίτνικς».

Απογευματινή, 1965