13 Ιανουαρίου 2009

γκαντ ντεμν λάις

Η Αστυνομία φαίνεται να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινής γνώμης (64%). Τάση δυσπιστίας απέναντι στο θεσμό εκφράζει το 36% των ελλήνων ερωτηθέντων. Περισσότερη εμπιστοσύνη στην αστυνομία εκφράζεται από τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (55-64 ετών: 68% - 65++: 77%), ενώ οι νεότερες ηλικιακές ομάδες, αν και τείνουν να εμπιστεύονται την αστυνομία, συγκεντρώνουν χαμηλότερα ποσοστά (15-24 ετών: 55% - 25-34 ετών: 56%).
ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
FLASH 179 - 2006


Περισσότερο εντυπωσιακό είναι πως η επίδοση στον δείκτη αυτό συμπίπτει με τον κοινοτικό μέσο όρο.
Στρατός [EL: 76% - EU25: 68%] - Αστυνομία [EL: 65% - EU25: 65%] - Ευρωπαϊκή Ένωση [EL: 62% - EU25: 45%] - Φιλανθρωπικές ή εθελοντικές οργανώσεις [EL: 61% - EU25: 66%] - Δικαιοσύνη [EL: 59% - ΕU25: 47%] - Βουλή των Ελλήνων [EL: 57% - ΕU25: 35%]
ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 64
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια: