10 Φεβρουαρίου 2011

Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται

Κύριε μάρτυς, το 1953 ή 1954, όταν εγένετο η πρώτη προσφυγή της Ελλάδος εις τα Ηνωμένα Έθνη, σε μια μικρή εφημερίδα που εξεδίδετο τότε, τα «Αστυνομικά Νέα», είχε γραφή ένα άρθρο εναντίον του Μακαρίου. Κατηγορούσε τότε ο αρθρογράφος τον αρχιεπίσκοπον ότι αντί να πάρη τον «επισκοπικόν σάκκον», «περιεφέρετο εις τας πρωτευούσας των μεγάλων χωρών» κλπ. Αποτέλεσμα του άρθρου εκείνου ήτο, μεταξύ των άλλων, δι' ενεργειών Ιωάννου Πανοπούλου, του στρατηγού Μπενηψάλτη και του υποφαινομένου, να αποταχθή ο τότε αρχηγός της αστυνομίας Άγγελος Έβερτ. Διότι εκ μόνου του γεγονότος ότι το άρθρον ανέφερε περί «σάκκου» και όχι περί «ράβδου» ποιμαντορικής, συνήγετο το συμπέρασμα ότι ο αρθρογράφος ήτο ξενοκίνητος, καθ' όσον, όπως είναι γνωστόν, τοιαύτην έκφρασιν δια τους επισκόπους μας δεν χρησιμοποιούμεν ημείς οι ορθόδοξοι, αλλά οι προτεστάνται.Και ο Έβερτ κατήγετο από προτεσταντικήν οικογένειαν... Τα λέγω όλα αυτά για να επιστήσω την προσοχήν σας εις το ότι, όπως και στην συγκεκριμένη εκείνη περίπτωσι, έτσι και τώρα και ένα ασήμαντον γεγονός θα ήτο δυνατόν να οδηγήση εις την συναγωγήν άκρως σημαντικών συμπερασμάτων.

Μακεδονία 20/12/1966, σελίδα 9, 7η στήλη, Δίκη ΑΣΠΙΔΑ

2 σχόλια:

Elias είπε...

Ο σάκος είναι επισκοπικό άμφιο, δε μου φαίνεται και τόσο εξεζητημένη πια η έκφραση. Αν μια τέτοια λεπτομέρεια οδήγησε στην απόταξη του Άγγελου Έβερτ, τότε αυτό μοιάζει για τρόπο σκέψης της Σπίθας του Μίκη (για να μην πω, του Πειραιώς Σεραφείμ). Έτσι νομίζω, τουλάχιστον.

Manchurian είπε...

Η αφορμή θα ήταν.

Μιλάμε για ένα παντοδύναμο αρχηγό της αστυνομίας, τον μακροβιότερου ίσως, και σε τι περίοδο μάλιστα.

Εύλογα υποθέτει και με αρκετούς ισχυρούς εχθρούς. Δεν είναι ακριβές ότι αποτάχθηκε, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση με αρκετά άκομψο τρόπο. Π.χ. σε κάποια δημόσια τελετή ο υπουργός εσωτερικών επειδικτικα του αρνήθηκε χειραψία.

Έχουν προηγηθεί δημοσίευματα και έρευνες για κάτι άλογα στον ιππόδρομο, για κάτι ξενοκίνητους πράκτορες (ο όρος της εποχής για στελέχη του ΚΚΕ φαντάζομαι), γενικά υπάρχει μια κλιμακούμενη μεθόδευση εις βάρος του.

Αν τα Αστυνομικά Νέα ήταν επίσημη έκδοση ή υπό την αιγίδα της Αστυνομίας, υπάρχει μια αντικειμενική ευθύνη. Αν κιόλας ο σάκκος σαν έκφραση χρησιμοποιείται από τους προτεστάντες, έδεσε το γλυκό μια χαρά.

Πάντως φαίνεται πως γενικά δεν τους χώνευε και πολύ τους παπάδες (πέμπτη στήλη «Όπου μία διάψευσις επιβεβαιοί και πλειοδοτεί»)