07 Φεβρουαρίου 2010

Επαναλαμβάνω: Η απάντηση στην ουσία της ερώτησης είναι «όχι»

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ!

Ιδού τι μαθαίνει κανείς όταν διαβάζει έντυπα του (πολύ) εναλλακτικού χώρου!
Ο Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Γιάννης Πανάρετος, έχει το λόγο για τρία λεπτά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ουσία των ερωτημάτων του κ. Χρυσανθακόπουλου, επαναλαμβάνοντας μάλιστα επί λέξει τα ερωτήματα όπως τα θέτει.

Το πρώτο ερώτημα είναι: Αποτελεί για την Κυβέρνηση θέμα προτεραιότητας η παράκαμψη του άρθρου 3 του Συντάγματος που ορίζει επικρατούσα θρησκεία την Ορθοδοξία; Η απάντηση είναι «όχι». Όχι στην ουσία, αλλά και όχι στην πρακτική παρακάμψεων. Η Κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου δεν πολιτεύεται με παρακάμψεις. Αλλού αναζητείστε αυτές τις πρακτικές. Το Σύνταγμα είναι Σύνταγμα. Επαναλαμβάνω: Η απάντηση στην ουσία της ερώτησης είναι «όχι».

Το δεύτερο ερώτημά σας: Αποτελεί για την Κυβέρνηση θέμα προτεραιότητας η κατάργηση του θρησκευτικού όρκου και η αποποινικοποίηση του προσηλυτισμού; Απάντηση: Όχι. Υπενθυμίζω ότι οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης καθορίστηκαν στις Προγραμματικές Δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή.
Στις 22 Ιανουαρίου αυτά. Ο Ορθόξοδος Τύπος πανηγυρίζει συγκρατημένα (προσοχή, τα pdf μετά από ένα διάστημα διαγράφονται):
Tὸ ἄρθρον τρία περὶ ἐπικρατούσης θρησκείας δὲν θὰ παρακαμφθῆ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

Διεβεβαίωσε τὴν Βουλὴν ὁ ὑφυπουργὸς Παιδείας κ. Πανάρετος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισεν ὅτι δὲν ἀποποινικοποιεῖται ὁ προσηλυτισμὸς καὶ ὅτι δὲν εἶναι εἰς τὰς προτεραιότητας τῆς Κυβερνήσεως ἡ κατάργησις τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου. Αἱ διαβεβαιώσεις ἐδόθησαν μετὰ ἀπὸ ἐρώτησιν τοῦ Βουλευτοῦ τοῦ ΛΑΟΣ κ. Ἀλ. Χρυσανθακοπούλου, ὁ ὁποῖος ἔθεσεν εἰς τὴν Κυβέρνησιν ὅλα τὰ πολεμικὰ αἰτήματα ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τόσον τῶν ἐκκλησιομάχων, ὅσον καὶ τῶν κυβερνητικῶν στελεχῶν

Ἐνῶ οἱ ἐκκλησιομάχοι καὶ πολλὰ κυβερνητικὰ κομματικὰ στελέχη θέτουν δημοσίως διάφορα ζητήματα ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μὲ σκοπὸν τὴν περιθωριοποίησίν της καὶ τὸν ἀπογαλακτισμὸν τοῦ Κράτους ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν, ὁ ὑφυπουργὸς Παιδείας καὶ πολὺ στενὸς φίλος καὶ συνεργάτης τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Γ. Παπανδρέου κ. Ἰωάννης Πανάρετος παρέσχε διαβεβαιώσεις ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς ὅτι ἡ Κυβέρνησις: α) Δὲν προτίθεται νὰ παρακάμψη τὸ ἄρθρον τρία τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖον ὁρίζει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἐπικρατοῦσα. β) Δὲν ἔχει ὡς ἄμεσον προτεραιότητα τὴν κατάργησιν τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου καὶ τὴν ἀποποινικοποίησιν τοῦ προσηλυτισμοῦ.

Δεν έχω αντιληφθεί κάποια αναπαραγωγή και σχολιασμό.

Ημιάσχετη παρατήρηση, η μηχανή αναζήτησης του pasok.gr επιστρέφει πέντε αποτελέσματα για τον Πανάρετο. Ο βήχας και ο έρωτας δεν κρύβονται

2 σχόλια:

abravanel είπε...

Βλέπω οτι μοιραζόμαστε τις ίδιες αναγνωστικές προτιμήσεις :-)

Manchurian είπε...

Διατί να το κρύψωμεν άλλωστε!