05 Ιανουαρίου 2011

Περισσότερος Λη Φενγκ

The Good Soldier Lei Feng

Μακεδονία 9/6/1963

Δεν υπάρχουν σχόλια: