01 Δεκεμβρίου 2010

Τριάντα και σήμερα μείνανε

ίνα πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου
Το 2010, όλες μας οι Οργανώσεις, οι Νομαρχιακές Επιτροπές και τα κεντρικά μας γραφεία, θα αναρτήσουν τους προϋπολογισμούς τους στο διαδίκτυο. Και βεβαίως, κάθε τρίμηνο θα έχουμε ισολογισμούς, αναρτημένους και αυτούς στο διαδίκτυο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: