09 Δεκεμβρίου 2010

Κριτική τέχνης

Με την όπεράν του «Κάρμεν» καθίσταται σαφές ότι η προσπάθειά του αποβλέπει εις το να παρασύρη το ακροατήριόν του εις την λατρείαν του σεξ και του ιντιβιζουαλισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια: