05 Ιουλίου 2007

Ενοικιάζεται βίντεο απάντηση στους λασπολόγους-συκοφάντες-αντιπάλους σου

τιμαί λογικαί

μόνο απολύτου μετρητοίς

σε χρησιμοποιημένα χαρτονομίσματα 5, 10 και 20 ευρώ

για τους εταιρικούς πελάτες μας διατίθεται και άγνωστη-ανθρώπινη-πλευρά.
(δώρο το πιάνο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: