09 Ιουλίου 2007

Γλωσσικά άμεμπτη χρήση (visual aids included)


«συνωστισμός: 1. το να βρίσκονται πολλοί άνθρωποι πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, χωρίς να μπορεί να κινηθεί κανείς ελεύθερα και πιέζοντας ο ένας τον άλλον [...]· 2. (συνεκδ.) μεγάλη συγκέντρωση ατόμων που πιέζουν ή σπρώχνουν το ένα το άλλο…»
(και οι δύο φωτογραφίες © NEAL ULEVICH / AP, 1975)

περισσότερα οπτικά βοηθήματα

Φυσικά αυτά είναι αντιπαραδείγματα συνωστισμού. Η τάξη και η ευρυθμία είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού.

Τελικά το όλο ζήτημα ίσως είναι να είναι απλά θέμα προοπτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: