15 Ιουλίου 2007

It's a long way to Texas

There is a long way to go. U.S. and Iraqi jails in the Persian Gulf nation now hold about 40,000 prisoners, according to the West op-ed. By contrast, the state of Texas, with a smaller population, has more than 170,000 in confinement, they write.

“The scale of imprisonment must be doubled or tripled if we are serious about prevailing,” the two write.
Αφοπλιστικοί οι δύο.(βέβαίως και υπάρχει καλύτερη εκδοχή των στίχων)

Δεν υπάρχουν σχόλια: