04 Φεβρουαρίου 2008

Η πειρατεία σκοτώνει τα παγοθραυστικά

According to satellite navigation, the tugboat is cruising in the Gulf of Aden, as the pirates are probably running it to Mogadishu port of Somali. It emerged by past night that Sakhalin Energy set to negotiations with the pirates via an intermediary in an effort to clarify destiny of the crew and the ship.

Pirates Boarded Sakhalin Ice Tugboat


Powered by ScribeFire.

Δεν υπάρχουν σχόλια: