27 Φεβρουαρίου 2008

Ο άρχοντας της κοιλάδας


Photo: Lynsey Addario for The New York Times, Κοσμική έξοδος του άρχοντα.

Battle Company Is Out There, ξαφνικά το "Αποκάλυψη Τώρα" μου φαίνεται ανυπόφορα ντεμοντέ.
One full-moon night I was sitting outside a sandbag-reinforced hut with Kearney when a young sergeant stepped out hauling the garbage. He looked around at the illuminated mountains, the dust, the rocks, the garbage bin. The monkeys were screeching. “I hate this country!” he shouted. Then he smiled and walked back into the hut. “He’s on medication,” Kearney said quietly to me.

Then another soldier walked by and shouted, “Hey, I’m with you, sir!” and Kearney said to me, “Prozac. Serious P.T.S.D. from last tour.” Another one popped out of the HQ cursing and muttering. “Medicated,” Kearney said. “Last tour, if you didn’t give him information, he’d burn down your house. He killed so many people. He’s checked out.”

...

At the end of the summer, Kearney told his dad, “My boys are gonna go crazy out here.” The army sent a shrink, and Kearney got a wake-up call about his own leadership. He discovered that half his men thought he was playing Russian roulette with their lives and the other half thought he stuck too closely to the rules of engagement.

Δεν υπάρχουν σχόλια: